Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů

Naprosto novým právem podle GDPR je právo na to, aby správce (Společnost Applytv) bez zbytečného odkladu vymazal naše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
 • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
 • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.


 • Jak a na co zpracováváme Vaše osobní údaje

  Zpracovatelem údajů jste, pokud jménem správce údajů zpracováváte osobní údaje. Určité povinnosti se nyní vztahují přímo na zpracovatele údajů. Správci musí navíc zpracovatele zavázat k určitým smluvním závazkům, které zajistí bezpečné a zákonné zpracování dat.

  Vaše osobní údaje zpracovává pouze Applytv, žádná třetí strana, nemá přístup k Vaším osobním údajům, které nám poskytnete, až na pár vyjímek.

  Data, které sdílíme s třetí stranou jsou:

  Měření a analytika

  Firmám či vydavatelům poskytujeme data o analytice (čtenosti článků)

  Jsou to:
 • Údaje o přibližné geografické poloze (název státu, např: Česká republika)
 • Údaje o typu zařízení na, kterém aktuálně čtete zprávy na Applytv (např: telefon, počítač)
 • Všechny tyto data firmy dostávají pouze v % nebo v číslech, data nejsou nějak spojené s Vaší osobou.
  Firmám neposkytujeme:
 • Váše jméno, osobní email, ip adresu či datum narození
 • Applytv plně respektuje nařízení o zpracování osobních údajů GDPR od 1.5.2018.

  Jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaké používá Applytv scripty třetích stran můžete zjistit zde. Ochrana osobních údajů

  Změnit či zakázat zpracováni Vašich osobních údajů můžete zde: Změnit nastavení

  Více informací ohledně GDPR a vaše práva můžete zjistit zde: gdpr.cz


  Časté dotazy


  Ukládají se údaje na serverech v Evropě?

  Provozujeme a zpracováváme všechny data na serverech v Evropě, konkrétně v České republice společností Wedos Internet ,a.s.


  Jaké osobní data o mně víte? A můžu je smazat?

  Detailněji tyto údaje popisujeme na Soukromí Applytv
  Vaše právo je, aby jsme na vaší žádost všechny údaje spojované s Vaší osobou odstranili v souladu GDPR, Změnit nastavení