Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů

Naprosto novým právem podle GDPR je právo na to, aby správce (Společnost Applytv) bez zbytečného odkladu vymazal naše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
 • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
 • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.
 • Applytv plně respektuje nařízení o zpracování osobních údajů GDPR od 1.5.2018.

  Jak zpracováváme vaše osobní údaje můžete zjistit zde: Ochrana osobních údajů

  Změnit či zakázat zpracováni Vašich osobních údajů můžete zde: Změnit nastavení

  Více informací ohledně GDPR a vaše práva můžete zjistit zde: gdpr.cz