Ochrana osobních údajů

Přejít do Centrum nápovědy

Využíváme je k doporučování článků, aby jsme Vám nezobrazovali články, které Vás nezajímají, také je využíváme k reklamním příspěvkům a k analytice, tyto udaje používají pouze algoritmy společnosti Applytv.

Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění totožnosti, a to veřejně i se svými partnery, například s majiteli stránek, inzerenty či spřízněnými weby. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Pokud se společnost Applytv zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům poskytovat lepší služby – od určení jednoduchých věcí, jako je jazyk, kterým mluvíte, až po věci složitější, například reklamy, které pro vás budou nejužitečnější, lidé, o které se na webu nejvíce zajímáte, nebo které články by se Vám mohly líbit.

Zabezpečení

Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost Applytv i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

Kdy tyto zásady ochrany soukromí platí

Naše zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny služby nabízené společností Applytv a jejími přidruženými společnostmi Applytv Group.

Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně produktů či webů, které se mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání, webů, které mohou obsahovat služby Applytv nebo dalších webů, na které naše služby odkazují. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy týkají se informací jiných společností či organizací, které inzerují naše služby a které mohou k zobrazení a nabízení relevantních reklam používat soubory cookie, pixelové značky či jiné technologie.

Sdílení analytických dat partnerům a firmám

Analytické data poskytujeme vydavatelům a firmám, které u nás inzerují

Všechny data, které sdílíme třetím stranám nejsou nějak přímo spojované s Vaší osobou(s vaším profilem na Applytv.)

Firmám nikdy neposkytujeme Vaše osobní údaje jako je Vaše jméno, email nebo datum narození!